Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç-1.
Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli bir biçimde çalışmasını sağlamak
Hedef-1. Kurumla bütün işini seven ve sahip çıkan bireyler  yetiştirmek.
Hedef-2. Teknolojik alt yapıyı ve donanımı güçlendirmek.
Stratejik Amaç-2. Personele dönük çalışmalar yapmak. Hedef-1. Hizmet içi eğitim programları ile personeli eğitmek.
Hedef-2. Çalışanların birlik ve beraberliğini sağlamak ve takım ruhunu oluşturmak.