Genel Sekreter

    Düzce Üniversitesinin idari teşkilatının başı olarak her türlü idari görevlerin yapılmasından, kontrol edilmesinden Rektör'e karşı sorumludur. Genel Sekreterlik; Genel Sekreter ile Bir Genel Sekreter Yardımcısı, Özel kalem şube müdürlüğü, Rektör yardımcıları sekreteryası, genel sekreterlik birim personeli ve evrak kayıt biriminden oluşmaktadır.

Üstü     : Rektör 
Astları : Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı,İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Vekalet Eden Konum          : Genel Sekreter Yardımcısı
Vekalet Edilen Konum        : Genel Sekreter

Genel Sekretere ait görev tanımına buradan ulaşabilirsiniz.