Genel Sekreter Yardımcıları

        Düzce Üniversitesinin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak üzere bir adet Genel Sekreter yardımcısı bulunmaktadır.

Üstü     : Genel Sekreter
Astları : Genel Sekreterlikçe kendisine bağlanacak birimler

Vekalet Eden Konum    : -
Vekalet Edilen Konum  : Genel Sekreter Yardımcısı

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

  1. İdari görevin verimli bir şekilde yürümesi için gerekli koordinasyonu sağlamak. Bunun için Genel Sekretere karşı sorumlu olmak.
  2. Genel Sekreter' in devrettiği yetki sınırları içinde Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek Genel Sekretere yardımcı olmak.
  3. Yönetim Kurulu ve Senato Kararlarının paralelinde Genel Sekreterlik faaliyetlerinin planlamasında ve düzenlenmesinde Genel Sekretere yardımcı olmak.
  4. Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak.