Genel Sekreterlik Birimi

  • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışması amacıyla merkez birimleri (Rektörlük) arasındaki koordinasyonu ve merkez birimlerle diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak
  • Üniversitenin Senato ve Yönetim Kurulu Toplantılarına ilişkin bütün işlerini yürütmek,
  • Üniversitenin genelini ilgilendiren veya birimlerimizin doğrudan görev alanında yer almayan konulardaki yazışmaları yapmak,
  • Lojman tahsisi işlerini yapmak
  • Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı Projelerine ilişkin mali işleri yapmak (mali işlemler, ilgili proje yürütücüsü ile Rektör adına Genel Sekreter tarafından yürütülmektedir), 
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının organizasyonlarını yapmak,( doğrudan Genel Sekretere bağlı bir birimdir)
  • Evrak kayıt birimi ise  Rektörlüğümüze posta, faks yoluyla ya da elden gelen her evrakın Rektörlük birimlerine sevkini yapmak, giden evrakları postalamak, dağıtmak, Rektörlük ve merkezdeki birimler arasındaki posta akışını sağlamak