Genel Sekreterlik Birimi

  • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışması amacıyla merkez birimleri (Rektörlük) arasındaki koordinasyonu ve merkez birimlerle diğer birimler arasındaki koordinasyonun sağlandığı,
  • Üniversitenin Senato ve Yönetim Kurulu Toplantılarına ilişkin bütün işlerin yürütüldüğü,
  • Üniversitenin genelini ilgilendiren veya birimlerimizin doğrudan görev alanında yer almayan konulardaki yazışmaların yapıldığı,
  • Lojman tahsisi işlerinin yapıldığı,
  • Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı Projelerine ilişkin mali işlerin yapıldığı (mali işlemler, ilgili proje yürütücüsü ile Rektör adına Genel Sekreter tarafından yürütülmektedir), 
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının organizasyonlarının yapıldığı, doğrudan Genel Sekretere bağlı bir birimdir,

Genel Evrak Biriminin Görevleri

Rektörlüğümüze posta, faks yoluyla ya da elden gelen her evrakın Rektörlük birimlerine sevkinin yapıldığı, giden evrakın postalandığı, dağıtıldığı; Rektörlük ve merkezdeki birimler arasındaki posta akışının sağlandığı bir birimdir.