Genel Evrak

  • Evrakın Rektörlüğe intikal ettiği tarih ve saat evrakın arka köşesine yazılır, evrak sayısı verilir, bilgisayara kaydedilir.
  • Gelen evrak taranarak birer kopyası dijital ortama aktarılır. Rektörlüğe gelen evrakların tamamı önemine binaen Rektörümüze gösterilerek ilgili birime havale edilir.
  • Üniversitemize gelen bütün evrakın ilgili birimlere zaman geçirmeden sevk edilmesi, birden fazla birimi ilgilendiren evrakın ise koordinasyonun sağlanması için gerekli işlemler yerine getirilir.

Giden Evrak

  • Üniversitemizden giden evrakın tamamı bilgisayara kaydedilir.
  • Postalanacak evrak zarflanır-adres yazılır, posta izleme cetveli hazırlanır, postanın gönderilme (taahhütlü, APS, kargo, normal, elden v.b)şekline göre işlem yapılır.
  • Davetiye ve afişlerin elden veya postayla dağıtımı yapılır.
  • Rektör adına gelen resmi evraklar imza karşılığı Özel Kaleme teslim edilir.
  • Postahaneden Rektörlüğe ait Günlük Posta alınır,  zarf ve paketler açılır.

Günlük Posta Dağıtımı

Üniversitemizden giden evraklar ile Rektörlük ve merkezdeki birimler arasındaki posta akışını sağlamak üzere her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere önce şehir içine daha sonra da Kampüse evrak servisi yapılmaktadır. Ayrıca Üniversitemize gazete alımı ile Üniversitemizden il merkezindeki diğer kurum ve kuruluşlara giden evrakların ve davetiyelerin yerine ulaştırılması da sağlanmaktadır.